Резерват „Тисата“

Резерват „Тисата“

Тисата е създаден с цел опазването на най-голямото естествено находище на дървовидна хвойна в цяла Европа. Обявен е за резерват от 05.12.1949 година.