Река Арда

Река Арда

Арда ( на гръцки: Ардас) е река в Южна България. Дължината ѝ е 272 km. Река Арда извира от Ардин (Ardin) връх, който се издига на височина 1730 метра.