Пътешественици

Пътешественици

Американски пътешественици, които обикалят земното кълбо. Някак успяхме да се срещнем с тях в този голям свят.

Река Арда

Река Арда

Арда ( на гръцки: Ардас) е река в Южна България. Дължината ѝ е 272 km. Река Арда извира от Ардин (Ardin) връх, който се издига на височина 1730 метра.

Силата на водата

Силата на водата

„Не знаех какво да отговоря тогава на въпроса какво е водата, но знам какво даваме на подобни деца, които просто никога не са я виждали – това е усещането за нея.

Резерват „Тисата“

Резерват „Тисата“

Тисата е създаден с цел опазването на най-голямото естествено находище на дървовидна хвойна в цяла Европа. Обявен е за резерват от 05.12.1949 година.